Agenda

KVOK studiemiddag Oudewater

Op 19 november 2022 zal er een studiemiddag worden gehouden in de St. Franciscuskerk te Oudewater.


19-11-2022 Aanvang 13:00

Op 19 november 2022 zal er een bijeenkomst worden gehouden in de Sint Franciscus van Assisikerk te Oudewater.
Deze dag heeft als thema: “Orgelmuziek uit de lage landen staande in de Roomse traditie” en is georganiseerd door verschillende afdelingen (Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de themawerkgroep Landelijke Studiedagen van de KVOK.
De middag begint om 13.00 uur en Floris van Gils zal een lezing geven over o.a. de plaats van orgelmuziek en de organist binnen de Rooms Katholieke Kerk.
Daarna zal Gerben Mourik een masterclass geven over werken uit deze traditie.
Hiervoor zijn enkele spelers gevraagd en door middel van een beamer en een camera kunt u de handelingen bij de speeltafel van het Maarschalkerweerdorgel (1887) ook volgen beneden in de kerk.
De middag zal rond 17:00 uur afgelopen zijn.
Toegang voor leden is vrij, voor niet leden kan deze middag bijgewoond worden voor € 15,-


Terug naar overzicht
Copyright © 2022
Realisatie: Klok Software